Európai Víz Charta

Európai Víz Charta

A víz az ember és a környezet számára való jelentőségét illetve az ezzel kapcsolatos feladatokat az Európa Tanács 1948. május 6.-án Strasbourgban. A 12 pontban deklarált „Európai Víz Chartában” a következők szerint határozta meg.

 • Víz nélkül nincs élet. A víz érték és létfontosságú környezeti elem.
 • Az édesvíz készletek nem kimeríthetetlenek. Ezért ezeket meg kell őrizni, ill. védeni.
 • A víz szennyezése veszélyes az ember és más vízfüggő élőlények számára.
 • A víz minőségének ki kell elégítenie a különböző használatok igényeit, különösen az emberi egészség szempontjából lényeges követelményeket.
 • A használt vizek vízfolyásokba vezetésével a víz minősége nem akadályozhatja annak további termelési illetve személyes célú használatát.
 • A vízkészletek megőrzése szempontjából a növényvilág és különösen az erdők szerepe igen nagy.
 • A vízforrásokat meg kell őrizni.
 • A vízügyi hatóságoknak meg kell tervezniük a helyes vízgazdálkodást.
 • A vízvédelem szükségessé teszi a szakoktatás, a tudományos kutatás és a nyilvánosság tájékoztatásának fejlesztését, intenzifikálását.
 • A víz közös tulajdon, melynek értékét mindenkinek fel kell ismernie. Az egyének kötelessége a víz célszerű és gazdaságos használata.
 • A vízgazdálkodást természetes vízgyűjtő területek és nem politikai illetve adminisztratív határok keretében kell megvalósítani.
 • A víz nem ismer semmiféle határokat, ezért mint közös forrás nemzetközi együttműködést tesz szükségessé.