A társaság tevékenységi köre

A társaság tevékenységi köre

A társaság 1999-ben alakult. Tulajdonosa 100 %-ban Komárom városa.
A társaság Komárom járás községeinek, ill. falvainak tulajdonában lévő vízgazdálkodási berendezések kezelésével és működtetésével, ill. a kapcsolódó tevékenységekkel foglalkozik.

KOMVaK Rt.
tagja az „Asociácie vodárenských spoločností” csoportnak.

Társaságunk elsődleges tevékenységi köre az ivóvíz előállítása, ill. az ivóvíz ellátás, valamint a szennyvíz elvezetése és tisztítása.

Jelenleg a KOMVaK Rt. a járáson belüli községek, ill. falvak tulajdonában lévő vízvezetékeket és csatornahálózatot működteti.