Távleolvasás

Távleolvasás

Rádiós távvezérlésű vízóra-leolvasási rendszer – HYDRORADIO

A rádiós távvezérlésű vízóra-leolvasási rendszer új módszer a vízművek munkájának korszerűsítésére. Ez a módszer nagyban hozzájárul a vízóra – leolvasás költségeinek csökkentéséhez, lehetőség nyílik a felhasznált vízmennyiség pontos és gyors leolvasására, a mérő egy meghatározott időpontban történő leolvasására, az emberi tényező kiiktatására, ill. a számlázás gyorsabbá tételére. A leolvasás ezen modern irányzatát vízellátás területén Nyugat -Európa számtalan államában bevezették, s bizonyos feltételek mellett már nálunk, a KOMVak – Vodárne a kanalizácie mesta Komárno, a.s. /Komárom városának víz- és csatornázási műve r.t./ társaságnál is. Az egész rendszer lényege abban rejlik, hogy a mérőeszközt impulzusérzékelővel, ill. mérőátalakítóval és miniatűr adóval, ill. a leolvasási oldalon rádióvevőhöz csatlakoztatott hordozható kézi számlálóval látják el.

A hagyományos leolvasás rendelkezik néhány gyenge ponttal:

  • A vízművek mindegyike találkozik a vízórák hozzáférheztőségének problémájával. Ezért a leolvasás egész folyamata hosszadalmas, és néha bizony kivitelezhetetlen. Ilyen esetben a vízművek – a számlázást megelőzően – a fogyasztást egyrészt becsléssel állapítják meg (az előző időszakok átlagfogyasztását véve alapul), másrészt a fogyasztók által megadott adatokat vehetik alapul. Az első esetben fennáll a pontatlanság esélye. Az utóbbi időszakban hasonló problémákkal kellett megküzdeni a luxus lakónegyedekben, ahol jellemző magánszféra fokozott védelme, ill. azon intézményekben, ahol a személyek behatárolt mozgástérrel rendelkeznek – pld. a pénzintézményekben.
  • A kézi /hagyományos módon történő/ leolvasás esetében fennáll az emberi tévedés esélye, legyen az szándékos, vagy akár véletlen. Ez aztán gondot okozhat a víz-, ill. csatornadíjak megtérítése során, gyakran akár bírósági perhez is vezethet.
  • Főleg az árváltozás esetén okoz gondot a vízórák meghatározott időpontban véghezvitt leolvasása. Ilyen esetekben a leolvasás lebonyolítására a vízművek több munkavállalót alkalmaznak, ami a munkaerő – költségek emelkedését vonja maga után. A vízórák mérőműszeres leolvasása esetén lehetőség nyílik a vízórák meghatározott időpontban történő leolvasására, és a munkavállalók száma az eredeti számukhoz képest akár a negyedére, ill. ötödére csökkenthető.
  • Mivel az egész folyamat az adatokba történő emberi beavatkozás nélkül megy végbe, így valójában lehetőség nyílik a víz-, ill csatornadíjak azonnali kiszámlázására.

Az egész rendszer egy hardvér, ill. egy szoftvér részből áll.

Hardver

Az egész rendsze alapja a vízóra, melyet el kell látni az adatok leolvasásának lehetőségével. Gyakorlatilag ez azt jelenti, hogy a vízórát felszerelték egy ún. reed jelfogóval – ez az eljárás lényegében a napjainkban használatos vízórák minden típusánál megoldható, legyen szó akár a lakásokban, házakban felszerelt, ill. akár ipari vízórákról. A vízóráról beolvasott jel a reed jelfogó segítségével kerül átvezetésre az adóba, ahol az adatok feldolgozásra, majd rendszeres időközökben továbbítjásra kerülnek. Az adás hatótávolsága természetesen az adott környéktől függ, vagyis az adó elhelyezésétől, ami megközelítőleg 400 m körüli hatótávolságot jelent. Az adó által sugárzott jelet egy rádióvevő fogadja, melyhez egy PDA kézi számláló kapcsolódik. Itt tárolják az összegyűjtött adatokat. A PDA a vízórákon található adók programozására is szolgál, ahol megtörténik a szükséges leolvasott értékek, valamint a vételezési hely paramétereinek programozása. A fenti folyamat csatlakoztatható optikai fej segítségével megy végbe.

Szoftver

A PDA-ban található aplikációs sw a vevőkészülék kommunikációját/távközlését irányítja, a leolvasást végző személyt egy megadott útvonalon vezeti, áttekintést nyújt az elvégzett leolvasásról, valamint lehetőséget nyújt aktív észrevételek bejegyzésére. A rendszer előnye, hogy a kézi leolvasásról tetszés szerint át lehet váltani az automatikus (rádiós) leolvasásra. Az aplikációs sw átveszi, majd közvetlenül továbbítja az adatokat a számlázó programba.