Személyes adatok védelme

Közbeszerzések

Közbeszerzések 2024
Výzva na predkladanie cenových ponúk
Záznam z vyhodnotenia ponúk (2)
Záznam z vyhodnotenia ponúk (1)
Záznam z vyhodnotenia ponúk
Výzva na predkladanie cenových ponúk - audit
Výzva na predkladanie cenových ponúk
Výzva na predkladanie cenových ponúk KB analýza
Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na predaj majetku - Chata Patince
Oznámenie o zámere predaja majetku spoločnosti KOMVaK
Návrh na plnenie súťažných kritérií VO 01.2018.
Nákup kancelárskych potrieb
Nákup čistiacich prostriedkov
Dodávka a servis pneumatik
Nákup pracovného oblečenia, pracovnej obuvi
Výzva - sacia nadstavba s vysokotlakým zariadením na príves
Kamerový monitorovací systém
Vyhlásenie opakovanej obchodnej súťaže na predaj majetku
Návrh na plnenie súťažných kritérií VO 05.2018
Návrh na plnenie súťažných kritérií VO 04.2018
Návrh na plnenie súťažných kritérií VO 03.2018
Návrh na plnenie súťažných kritérií VO 02.2018