Június 2022

 Čistenie dažďových vpustov za mesiac jún 2022

  • Budovateľská – 50 ks
  • Družstevná – 8 ks
  • Športová – 11 ks
KOMVak