Profil Spoločnosti

Profil spoločnosti

Spoločnosť vznikla v roku 1999. Jej 100%-ným vlastníkom je mesto Komárno.
Zaoberá sa správou a prevádzkou vodohospodárskych zariadení v majetku miest a obcí okresu Komárno, ako aj so súvisiacimi činnosťami.

KOMVaK – Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.
je členom Asociácie vodárenských spoločností

Prioritnou náplňou činnosti našej spoločnosti je výroba a dodávka pitnej vody, odvádzanie a čistenie odpadových vôd.

KOMVaK – Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s., toho času prevádzkuje vodovody a kanalizácie v majetku miest a obcí.