Ochrana osobných údajov

Verejné obstarávanie

Verejné obstarávanie 2021
Výzva na predkladanie cenových ponúk - audit
Verejné obstarávanie 2020
Výzva na predkladanie cenových ponúk
Výzva na predkladanie cenových ponúk KB analýza
Verejné obstarávanie 2019
Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na predaj majetku - Chata Patince
Oznámenie o zámere predaja majetku spoločnosti KOMVaK
Verejné obstarávanie 2018
Návrh na plnenie súťažných kritérií VO 01.2018.
Nákup kancelárskych potrieb
Nákup čistiacich prostriedkov
Dodávka a servis pneumatik
Nákup pracovného oblečenia, pracovnej obuvi
Výzva - sacia nadstavba s vysokotlakým zariadením na príves
Kamerový monitorovací systém
Vyhlásenie opakovanej obchodnej súťaže na predaj majetku
Návrh na plnenie súťažných kritérií VO 05.2018
Návrh na plnenie súťažných kritérií VO 04.2018
Návrh na plnenie súťažných kritérií VO 03.2018
Návrh na plnenie súťažných kritérií VO 02.2018