Mi a közüzemi vízhálózatra való rácsatlakozás menete? (Kabátfalu)

2022. október 19-én befejeződtek a földmunkák Kabátfalu városrészben, ahol kiépítették az új vízvezeték-hálózatot körülbelül 2050 méter hosszúságban (a térképen pirossal jelölve). Vállalatunk megkezdi a vízhasználati engedély – építkezési engedély – kiadásának folyamatát. Az építkezési engedély kiadása után az ingatlan tulajdonosának lehetősége lesz ingatlanát rákötni a közüzemi vízhálózatra. Az engedélyezési folyamat befejezésének várható dátuma 2023 tavasza. A bekötési munkálatok során keletkezett költségek az ingatlan tulajdonosát terhelik.

Mi a közüzemi vízhálózatra való rácsatlakozás menete?

 1. 1. Szükséges elkészíteni az ún. apró építkezéshez szükséges tervdokumentációt, amely tartalmazza: az építés helyének pontos leírását, a meglévő állapot pontos leírását, valamint az ingatlan közüzemi vízellátásra való rákötésének javasolt módját.

– A vízvezeték-csatlakozás útvonalát, anyagát

 • – A vízmérő akna helyét, a vízvezeték elhelyezkedését
 • – A vízmérő akna típusát és méreteit
 • – Műszaki jelentést a következő adatokkal: Qm, Qh [l.s-1 vagy m3 .h-1 (maximális napi és maximális óránkénti vízigény)
 • – A vízvezeték szigetelési tervét és a vízmérő óra felszerelését
 • 2. A tervdokumentációhoz szükséges, alábbi társaságoktól származó véleményezések beszerzése:
 • – KOMVaK – Komárom város víz- és csatornaművei, rt., E.B. Lukáča, 94501 Komárno

https://komvak.sk/Žiadosť o vyjadrenie

 • Západoslovenská distribučná a.s., Čulenova 6, Bratislava
 • SPP – distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44/A, 852 11 Bratislava
 • Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, Bratislava

Ennek kiadása után lehet a rákötést elkezdeni.

 • – Földmunkák bebiztosítása
 • – Vízmérő akna bebiztosítása – előre gyártott, 1200x900x1800 mm nagyságú, műanyag vízmérő akna szükséges
 • – A műanyag vízmérő akna a KOMVaK rt.-nél is megrendelhető a rákötés igénylése során

– A kérelem benyújtását és a műszaki feltételek ellenőrzését követően a közüzemi vízellátáshoz való csatlakozás a megállapított határidőn belül megtörténik.

KOMVak