RÁCSATLAKOZÁS A NYILVÁNOS VÍZELLÁTÁSRA ÉS A KÖZÜZEMI CSATORNARENDSZERRE

A közüzemi vízellátásra való csatlakozás a téli hónapokban minden év október 15-től szünetel, a víz- és csatornavezetékek működését veszélyeztető ingadozások és alacsony hőmérséklet miatt. 🌡

❄️ A KOMVaK rt. tájékoztatja önöket, hogy 2024.3.15-től 📝 a kérelmezők benyújthatják a közüzemi vízellátó és közcsatorna hálózatra való csatlakozási kérelmeket. A csatlakozást igénylőnek meg kell felelnie az üzemeltető által meghatározott műszaki feltételeknek a közüzemi vízellátási és csatornahálózatra való csatlakozás helyére és módjára vonatkozóan.

A víz- és csatornabekötés létesítéséhez szükséges valamennyi dokumentum és eljárási folyamat megtalálható a ➡️ honlapunkon.

KOMVak