Kabátfalu – jelentkezzen 2023 júniusáig a legegyszerűbb csatlakozásért

A KOMVaK – Komárom város víz- és csatornaművei, rt. 2022 őszén befejezte a földmunkákat Kabátfalu városrészben, „Prívod a rozvod vody Nová Osada – mestská časť Komárno“, ahol kiépítettük az új vízvezeték-hálózatot körülbelül 4300 méter hosszúságban. Az első, 2250 m hosszúságú szakasz 2021-ben elkészült és már használatható.

Vállalatunk megkezdte a vízhasználati engedély – építkezési engedély – kiadásának folyamatát a 2050 m-es újonnan kiépített szakaszra is, amely a hatálybalépés után már használható lesz. Az építkezési engedély kiadása után az ingatlan tulajdonosának lehetősége lesz ingatlanát rákötni a közüzemi vízhálózatra.

A bekötési munkálatok során keletkezett költségek az ingatlan tulajdonosát terhelik. A vízbekötés megvalósításának előkészítési folyamatát a lakosok már a szakasz jóváhagyása előtt kezdeményezhetik, ha elkészítik a tervdokumentációt, amely szükséges az apró építkezés bejelentéséhez, majd ezt követően kikérhetik a tervdokumentációhoz szükséges véleményezéseket, valamint beadhatják Komárom város Közös Építkezési Hivatalához a kérvényt az apró építkezésről.

Vállalatunk 2023 júniusában tervezi a közművesítés feletti út végleges visszaállítását Kabátfalu azon szakaszain, ahol a vízvezetékeket az út nyomvonalában, azaz az út alá fektettük le. Ezekre a munkálatokra azért kerül sor júniusban, mivel szerettük volna megkönnyíteni a lakosok számára a nyilvános vízvezetékhez való csatlakozást anélkül, hogy a vezeték feletti utat fel kellene ásniuk.

Ezért kérjük Önöket, hogy amennyiben a nyilvános vízvezeték-hálózatra szeretnének csatlakozni, ezt tegyék meg a befejezési munkálatok – aszfaltozás megkezdéséig, hogy az újonnan kiépített vízvezeték fölött ne kelljen az új útburkolatot ismét felbontani.

KOMVak