Cena vody

Cena vody

Cenník platný od 1.1.2023

  • za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom
    0,9638 €/m3 bez DPH
    1,1566 €/m3 s DPH
  • za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
    1.2074 €/m3 bez DPH
    1,4489 €/m3 s DPH