Cena vody

Cena vody

Cenník platný od 2.12.2020

  • za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom
    0,9900 €/m3 bez DPH
    1,1800 €/m3 s DPH
  • za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
    0,9813 €/m3 bez DPH
    1,1776 €/m3 s DPH