Cena vody

Cenník

Cenník platný od 23.01.2024

 • za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom
  1,0267 €/m3 bez DPH
  1,23204 €/m3 s DPH
 • za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
  1,2074 €/m3 bez DPH
  1,44888 €/m3 s DPH
 • Spolu vodné + stočné
  2,2341 €/m3 bez DPH
  2,68092 €/m3 s DPH
 • maximálna cena za pripojenie na verejnú kanalizáciu
  s vnútornym priemerom zaústenia do DN 200 mm 
  697,42 € bez DPH
  836,90
  € s DPH