Odstávka čerpacej stanice

Hlavná čerpacia stanica Komárno – KOMVaK a.s. zásobuje pitnou vodou mesto Komárno a jeho mestské časti Nová Stráž, Hadovce, Kava, Harčáš, Malá Iža, Ďulov Dvor. Z vodného zdroja Komárno sú zásobované aj priľahlé obce Iža, Patince, Marcelová Virt, Radvaň nad Dunajom, Moča, Zlatná na Ostrove, Veľký Lél, Okoličná na Ostrove, Čalovec, Tôň, Zemianska Olča. Táto […]

Oznámenie

Oznamujeme Vám, že dňa 13.12.2023 boli z dôvodu cudzieho zavinenia, pri stavebnej činnosti poškodené 2. vodovodné prípojky na ul. Parná v Komárne.
Z dôvodu nutnosti ich opráv bude dňa 14.12.2023 v danej lokalite prerušená dodávka vody od 10:00 do 13:00 na ul.Elektrárenská cesta, Vnútorná Okružná 55-57,59-61, 63-67, ul. Tabaková, vrátane areálu Tabakovej a ul. Parná.

Fotovoltaický zdroj čerpacia stanica Bene

Predmetom projektu je Výstavba nového fotovoltického lokálneho zdroja na výrobu elektriny a inštalovanými panelmi s výrobou pre vlastnú spotrebu. Realizáciou projektu sa dosiahne zlepšenie energetickej efektívnosti v spoločnosti KOMVaK – Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s. v dlhodobom horizonte realizácia projektu prispeje
k zníženiu negatívnych vplyvov na životné prostredie

Fotovoltaický zdroj Platanová alej – studne

Výstavba nového fotovoltického lokálneho zdroja na výrobu elektriny a inštalovanými panelmi s výrobou pre vlastnú spotrebu. Realizáciou projektu sa dosiahne zlepšenie energetickej efektívnosti v spoločnosti KOMVaK – Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s. v dlhodobom horizonte realizácia projektu prispeje k zníženiu negatívnych vplyvov na životné prostredie

„Komárno, záhradkárska osada Madzagoš – vodovod“

Oznamujeme Vám, že z dôvodu realizácie prepojenia na verejný vodovod v rámci stavby „Komárno, záhradkárska osada Madzagoš – vodovod“ bude v dole uvedených lokalitách prerušená dodávka pitnej vody. Súčasne je plánovaná aj výmena úsekového vodomeru na trase Kava-Ďulov Dvor. Dňa 12.4.2023 od 8:00 do 15:00 budú bez dodávky pitnej vody mestské časti Komárno – Kava, […]

Deratizácia od 3.4.2023

KOMVaK – Vodárne a kanalizácie mesta Komárno a.s. oznamuje, že v termíne od 3.4.2023 bude vykonaná celoplošná deratizácia verejnej kanalizácie na území mesta Komárno. UPOZORŇUJEME majiteľov domácich a spoločenských zvierat, aby v čase vykonávania deratizácie zvýšili kontrolu ich pohybu a zabránili kontaktu zvierat s návnadami v okolí kanalizačných šácht.

KOMVak