Končí éra poštových poukážok

 Uhradiť faktúry za vodné a stočné môžete naďalej na všetkých poštách predložením faktúry. Na spodnej časti faktúry nájdete QR kód „Pay by square“. Na pošte tento QR kód naskenujú a tým vykonáte platbu – o tejto platbe platiteľ dostane potvrdenku. Pripomíname, že je výhodnejšie vykonať platbu bankovým prevodom. Prosíme nezabudnite uviesť variabilný symbol, ktorým je číslo […]

Nová Osada – pre najľahšie pripojenie podávajte žiadosť do júna 2023

Spoločnosť KOMVaK – Vodárne a kanalizácie mesta Komárna  ukončila na jeseň 2022 výkopové práce súvisiace s výstavbou verejného vodovodu v mestskej časti Nová Osada „Prívod a rozvod vody Nová Osada – mestská časť Komárno“. V rámci stavby bolo vybudované vodovodné potrubie v celkovej dĺžke cca 4 300m. Prvá časť v dĺžke 2250 m bola skolaudovaná a daná do užívania v priebehu roka 2021. Naša […]

KOMVaK získal ocenenie

Ešte pred pár rokmi sa vodárenská spoločnosť topila v problémoch. V tom čase bolo pre spoločnosť kľúčové nájsť spôsob, ako sa z týchto ťažkostí dostať. Vďaka usilovnej a kontinuálnej práci sa nám podarilo vymaniť sa z dvoch exekúcií, súdnych sporov, dlhov na daniach a zabránili sme povinnosti vrátiť finančné prostriedky za vybudovanie ČOV Zlatná na […]

Oznámenie

Oznamujeme Vám, že z dôvodu prác na investičnej výstavbe mesta Komárna „Kruhový objazd ul. E.B. Lukáča a križovatka ul. Priateľstva“ bude prerušená dodávka pitnej vody,
z dôvodu realizácie preloženia a prepojenia vodovodného potrubia DN 300.

Výkopové práce v záhradkárskej osade Madzagoš 

KOMVaK a.s. Vám oznamuje, že od dňa 24.10.2022 budú vykonávané výkopové a montážne práce súvisiace s realizáciou prívodu a rozvodu pitnej vody  v lokalite záhradkárska osada Madzagoš. Žiadame vlastníkov nehnuteľností   o spoluprácu pri zabezpečení stavebného priestoru a o pochopenie v prípade dočasných obmedzení na prístupových cestách k nehnuteľnostiam.

Aký je postup pri zriadení vodovodnej prípojky? (Nová Osada)

Dňa 19.10.2022 boli ukončené výkopové práce na poslednej etape stavby „Prívod a rozvod vody Nová Osada – mestská časť Komárno“ v rámci ktorej bolo vybudované vodovodné potrubie v dĺžke cca 2 050 m (na mape vyznačené červenou). Naša spoločnosť zaháji proces na zabezpečení vydania užívacieho vodoprávneho povolenia, tzv. kolaudáciu stavby. Po jeho vydaní bude možné Vašu nehnuteľnosť pripojiť na […]

KOMVak