Predmet činnosti

Predmet činnosti

 •  výroba a dodávka pitnej vody
 •  výroba a dodávka úžitkovej vody
 •  odvádzanie odpadových a dažďových vôd
 •  prevádzka, údržba a oprava verejnej kanalizácie
 •  prevádzka, údržba a oprava verejného vodovodu
 •  výstavba inžinierskych sietí
 •  prenájom vozidiel, mechanizmov a strojných zariadení
 •  stavebné práce-vodohospodárske a pozemné stavby
 •  inžinierska činnosť vo vodnom hospodárstve
 •  veľkoobchod a maloobchod s komoditami v rozsahu voľnej živnosti
 • vedenie účtovníctva
 •  automatizované spracovanie dát
 •  čistenie odpadových a dažďových vôd-prevádzkovanie čistiarne odpadových vôd
 •  odvoz a likvidácia odpadových vôd