Kontakty

Kontakty

Všeobecné kontakty

Generálny riaditeľ spoločnosti: Mgr. Patrik Ruman – +421905981318, 035/3214010 – patrik.ruman@komvak.sk

Technický riaditeľ: Ing. Jana Molnárová – +421918574600, 035/3214008 – jana.molnarova@komvak.sk

Ekonomický riaditeľ: Ing. Zuzana Mihalíková – +421918932533, 035/3214015 – zuzana.mihalikova@komvak.sk

Obchodný riaditeľ: Ing. Béla Balogh – +421915741596, 035/3214005 – bela.balogh@komvak.sk

Sekretariát: Alica Zsemlyeová – 035/7731073, 035/3214 000, +421905857486 – sekretariat@komvak.skmail@komvak.sk

Technické oddelenie: Ing. Viola Heiszki  – 035/3214009 – viola.heiszki@komvak.sk

Vedúca prevádzky: Henrieta Duchoň – +421905413257, 035/3214061 – henrieta.duchon@komvak.sk

Vodáreň KN: Peter Csudai – +421918743896, 035/3214081 – cs@komvak.skpeter.csudai@komvak.sk

Čistiareň odpadových vôd (ČOV): Norbert Österreicher – +421 908573894  covkn@komvak.sk

Majster vodovodov: Marian Havran – +421905413648, 035/3214062 – marian.havran@komvak.sk

Majster kanalizácií: Tibor Burgel – +421905413825, 035/3214063 – tibor.burgel@komvak.sk

Starostlivosť o zákazníka:

035/7722277, +421905231684, 035/3214001 – soz@komvak.sk

Majster strediska Starostlivosť o zákazníka: Jozef Vincze – +421907674133, 035/3214065 – jozef.vincze@komvak.sk