Organizačná štruktúra

Organizačná štruktúra

Predseda predstavenstva: Mgr. Patrik Ruman

Členovia predstavenstva: Ing. Helena Molnárová, Ing. Bohumír Kóňa

Dozorná rada: JUDr. Štefan Bende – predseda, Ing. Zoltán Bujna – člen, Ing. Zuzana Mihalíková – členka

Generálny riaditeľ spoločnosti: Mgr. Patrik Ruman