Tvrdosť vody

Tvrdosť vody

Tvrdosť vody

  • Tvrdosť vody spôsobujú prirodzene rozpustené látky vo vode. Pod tvrdosťou rozumieme súčet obsahu vápnika(Ca) a horčíka(Mg) vo vode. Každá voda obsahuje vápnik v prírodnej podobe a jeho obsah závisí od geologickej skladby horninového podložia, ktorou voda preteká.
  • Pitná voda zo zdravotného hľadiska musí obsahovať rozpustené látky, ktoré naše telo potrebuje. To prakticky znamená, že zo zdravotného hľadiska dávame prednosť tvrdšej vode..
  • Vápnik a horčík podporujú správny vývoj kostí, fungovanie nervového systému (Ca), enzýmov, srdcovocievnej sústavy (Mg) a majú mnoho ďalších pozitívnych účinkov. Voda z vodovodu je tak najjednoduchší každodenný zdroj vápnika a horčíka pre organizmus.
  • Vyhláška č. 247/2017 Z.z. odporúča hodnotu „Vápnik a horčík Ca+Mg“ pre pitné vody 1,1 – 5 mmol/l (t. j. tvrdosť vody 6,16 až 28 °dH).

 

Celková tvrdosť vody

Stupeň tvrdosti

[°dH]

Stupeň tvrdosti [mmol/l]

Veľmi mäkká

0 až 4

0 až 0,72

Mäkká

4 až 8

0,72 až 1,43

Stredne tvrdá

8 až 12

1,43 až 2,14

Tvrdá

12 až 18

2,14 až 3,21

Veľmi tvrdá

18 až 30

3,21 až 5,35

 

Prepočty tvrdosti vody

1 mmol/l = 5,6 °dH
1 °dH = 0,1783 mmol/l

 

  • Tieto látky často sa vyzrážajú vo forme vodného kameňa, najmä pri zohrievaní, čo predstavuje problém pre rôzne spotrebiče: môžu sa upchávať, resp. pri ohrievačoch sa znižuje výkon, zvyšujú spotrebu pracích prostriedkov alebo sa vytvárajú biele škvrny na nádobách po usušení.
  • Veľmi mäkká voda nie je riešením týchto problémov, lebo je pomerne agresívna a spôsobuje koróziu potrubí.
  • Pitné vody z vodných zdrojov prevádzkovaných našou spoločnosťou vykazujú rôznu tvrdosť podľa nasledujúcej tabuľky:  

 

Odberné miesto

Celková tvrdosť (mmol/l)

Nemecké stupne [°dH]

Komárno

1.6

9.0

Číčov – Trávnik

1.2

6.7

Modrany

3

16.8

Mudroňovo

3.4

19.0

Violín

0,71

4.0