Poruchy

24.11.2021
Čerhát 10, Čerhát Čerhát 10, Čerhát
havária verejnej časti vodovodu havária verejnej časti vodovodu
Opravený Opravený
23.11.0021
Gagarínová 368, Číčov Gagarínová 368, Číčov
havária verejnej časti vodovodu havária verejnej časti vodovodu
Opravený Opravený
08.11.2021
Biskupa Királya 27, Komárno Biskupa Királya 27, Komárno
oprava kanalizačnej šachty oprava kanalizačnej šachty
Opravený Opravený
08.11.2021
Biskupa Királya 43, Komárno Biskupa Királya 43, Komárno
oprava kanalizačnej šachty oprava kanalizačnej šachty
Opravený Opravený
27.10.2021
Nám. Rozália 25, Komárno Nám. Rozália 25, Komárno
havária kanalizácie havária kanalizácie
Opravený Opravený
27.10.2021
Vnútorná okružná 57, Komárno Vnútorná okružná 57, Komárno
havária verejnej časti vodovodu havária verejnej časti vodovodu
Opravený Opravený
21.10.2021
Hlavná 59, Kava Hlavná 59, Kava
havária verejnej časti vodovodu havária verejnej časti vodovodu
Opravený Opravený
21.10.2021
Trávnik č.p. 583/124, Trávnik Trávnik č.p. 583/124, Trávnik
havária verejnej časti vodovodu havária verejnej časti vodovodu
Opravený Opravený
20.10.2021
Lesná č.p. 7021, Komárno Lesná č.p. 7021, Komárno
oprava dažďovej vpuste oprava dažďovej vpuste
Opravený Opravený
19.10.2021
Madácha 4, Komárno Madácha 4, Komárno
výmena sekčného uzáveru a podzem. hydrantu výmena sekčného uzáveru a podzem. hydrantu
Opravený Opravený
Prvá Predchádzajúca 1 9 10 11 12 13 21 48 Ďalšia Posledná