2.11. Informačná povinnosť – Predmzluvný vzťah smerujúci k Uzatvorenie zmluvného vzťahu medzi prevádzkovateľom a dotknutou osobou

2.11. Informačná povinnosť - Predmzluvný vzťah smerujúci k Uzatvorenie zmluvného vzťahu medzi prevádzkovateľom a dotknutou osobou
KOMVak