2.12. Informačná povinnosť – Uzatvorenie zmluvného vzťahu medzi prevádzkovateľom a dotknutou osobou na dodávku vody

2.12. Informačná povinnosť - Uzatvorenie zmluvného vzťahu medzi prevádzkovateľom a dotknutou osobou na dodávku vody
KOMVak