Ochrana osobných údajov

O nás

Voda dodávaná z NSV Komárno:

Komárno a jeho MČ , Iža, Patince, Radvaň nad Dunajom, Moča, Virt, Marcelová, Zlatná n/O, Čalovec, Zemianska Olča, Okoličná n/O, Tôň

 • Kapacita vodného zdroja: 393 l/s
 • Kapacita čerpacej stanice: 1 825 l/s
 • Kapacita vodojemov: 12 000 m3
 • Počet čistiarní odpadových vôd: 1
 • Počet prečerpávacích staníc: 17
 • Kapacita ČOV: 10 885 m3/deň
 • Spoločnosť prevádzkuje obecné MB – ČOV v Iži, Marcelovej a v Patinciach a v Zlatnej na Ostrove
 • Voda – vlastný zdroj
 • Kapacita vodného zdroja: 2,5 l/s
 • Kapacita vodojemov: 2 x 50 m3
 • Voda – vlastný zdroj
 • Kapacita vodného zdroja: 5,0 l/s
 • Kapacita čerpacej stanice: 17,5 l/s
 • Kapacita vodojemov: 250 m3
 • Voda – vlastný zdroj
 • Kapacita vodného zdroja: 5 l/s
 • Kapacita čerpacej stanice: 5 l/s
 • Voda – vlastný zdroj – studne
 • Kapacita vodného zdroja: 30 l/s
 • Kapacita čerpacej stanice: 10 l/s
 • Kapacita vodojemov: 100+200 m3