Apríl 2022

 Čistenie dažďových vpustov za mesiac apríl 2022

  • M.R.Štefánika – 8 ks
  • Gazdovská – 52 ks
  • Špitálska – 4 ks
  • Mieru – 21 ks
KOMVak