Čistenie dažďových vpustov

Vzhľadom na zhoršené počasie a silné dažde sme operatívne vyčistili množstvo vpustov na nasledovných uliciach:
Budovateľská ul., ul. E. B. Lukáča, ul. Eötvösa, Košická ul., ul. M. R. Štefánika, Pevnostný Rad, Svätoondrejská ul., Špitálska ul., ul. Priateľstva, Vnútorná Okružná ul.

KOMVak