Dopady energetickej krízy na našu spoločnosť

Ceny energií na Slovensku sa vplyvom energetickej krízy dramaticky zvyšujú, čo predstavuje veľkú výzvu pre obyvateľov, podnikateľské subjekty ako aj mestá a obce k tomu, aby čo najviac šetrili. Zároveň vplyvom neúmerného rastu cien energií, často ich 5 až 7 násobného zvýšenia, nie je únosné celú ťarchu ponechať na pleciach konečného spotrebiteľa. I keď vláda hľadá riešenia ako pomôcť jednotlivým kategóriám spotrebiteľov, do dnešného dňa nie je známe, akou formou pomôže podnikateľom a obciam.

Jednou zo spoločností, ktorá sa ťažko vyrovnáva s touto situáciou je KOMVaK-Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s. , u ktorej energetická záťaž oproti minulému roku až troj-násobne vzrástla (z mesačných platieb vo výške 55 tis. EUR na 180 tis. EUR).

„Je to pre nás veľmi ťažká situácia“, hovorí generálny riaditeľ KOMVaK, a.s. Patrik Ruman. „Aj napriek tomu, že sme boli nútení pristúpiť ku zvýšeniu ceny za naše služby, toto navýšenie nám pokryje platby za energie len na veľmi krátke obdobie. Intenzívne hľadáme riešenia tak, aby cena za vodu pre občanov a firmy mesta Komárna a blízkeho okolia zostala čo najnižšia. Avšak bez podpory zo strany štátu to bude ťažké, až nereálne. Preto touto cestou vyzývame všetkých kompetentných, ale najmä vládu, aby učinila také rozhodnutia, ktoré budú mať rýchly a efektívny dopad na udržanie stability a chodu našej firmy, ako aj ostatných konečných spotrebiteľov energií v našej spoločnosti.

KOMVak