Čistenie dažďových vpustov

Vzhľadom na zhoršené počasie a silné dažde sme operatívne vyčistili množstvo vpustov na nasledovných uliciach:
Budovateľská ul., ul. E. B. Lukáča, ul. Eötvösa, Košická ul., ul. M. R. Štefánika, Pevnostný Rad, Svätoondrejská ul., Špitálska ul., ul. Priateľstva, Vnútorná Okružná ul.

Oznámenie o zmene doručovania zásielok

dovoľujeme si Vás informovať, že Slovenska pošta a.s. rozoslala svojim
zákazníkom oznámenie o zmene doručovania zásielok, ktorá nastane dňom
01.06.2024 – zásielky označené adresou – menom priezviskom alebo názvom organizácie,
budú dopinené poznámkou, P.O.BOX
(to znamená, že v adrese sa už neuvádza názov ulice/obce ani číšlo domu, ale
nahradí ho P.O.BOX a jeho číslo)

Deratizácia od 2.4.2024 do 24.5.2024

KOMVaK – Vodárne a kanalizácie mesta Komárno a.s. oznamuje, že v termíne od 2.4.2024 do 24.5.2024 vykonaná celoplošná deratizácia verejnej kanalizácie na území mesta Komárno. UPOZORŇUJEME majiteľov domácich a spoločenských zvierat, aby v čase vykonávania deratizácie zvýšili kontrolu ich pohybu a zabránili kontaktu zvierat s návnadami v okolí kanalizačných šácht.

Odstávka čerpacej stanice

Hlavná čerpacia stanica Komárno – KOMVaK a.s. zásobuje pitnou vodou mesto Komárno a jeho mestské časti Nová Stráž, Hadovce, Kava, Harčáš, Malá Iža, Ďulov Dvor. Z vodného zdroja Komárno sú zásobované aj priľahlé obce Iža, Patince, Marcelová Virt, Radvaň nad Dunajom, Moča, Zlatná na Ostrove, Veľký Lél, Okoličná na Ostrove, Čalovec, Tôň, Zemianska Olča. Táto […]

Oznámenie

Oznamujeme Vám, že dňa 13.12.2023 boli z dôvodu cudzieho zavinenia, pri stavebnej činnosti poškodené 2. vodovodné prípojky na ul. Parná v Komárne.
Z dôvodu nutnosti ich opráv bude dňa 14.12.2023 v danej lokalite prerušená dodávka vody od 10:00 do 13:00 na ul.Elektrárenská cesta, Vnútorná Okružná 55-57,59-61, 63-67, ul. Tabaková, vrátane areálu Tabakovej a ul. Parná.

KOMVak