Február 2019

Čistenie dažďových vpustov za mesiac február 2019

  • Cintorínsky rad 18ks
  • Gazdovská ul. 35ks
  • Špitálska ul. 8ks
  • Kúpeľná ul. 6ks
  • Ul. priateľstva 13ks
  • Damjanichova ul. 6ks
  • Sústružnícka ul. 10ks
  • Ul. odborárov 18ks 
KOMVak