Kontrola kanalizačných napojení špeciálnym systémom – Dymovým generátorom

Spoločnosť KOMVaK a.s. – Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s. bude v najbližších dňoch vykonávať systematickú kontrolu kanalizačných napojení špeciálnym systémom  – Dymovým generátorom, ktorým je možné odhaliť nelegálne pripojenie na verejnú kanalizáciu. Týmto spôsobom je možné skontrolovať aj to, či sú zrážkové vody zo striech jednotlivých nehnuteľností zaústené do verejnej kanalizácie.
Popis kontroly:
Dymový generátor vytvára hustý, biely dym, ktorý pomocou ventilátora tlačí do kanalizácie.
Zloženie dymu:
Zmes viacerých alkoholov a vody. Neobsahuje zdravotne závadné látky.

Kontrola kanalizačných napojení špeciálnym systémom - Dymovým generátorom
KOMVak