Napúšťanie bazénov z verejného vodovodu

Napúšťanie bazénov z verejného vodovodu predstavuje pre vodovodnú sieť mimoriadny nárazový odber s veľkým objemov, pri ktorom môže voda dosahovať vysoké rýchlosti prúdenia. Vo vodovodnej sieti môže dochádzať k nárazovým zmenám hydraulických pomerov, čo môže spôsobovať prechodné zakalenie vody alebo pokles tlaku v sieti. Zákal vody nemá vplyv na kvalitu pitnej vody.

Žiadame odberateľov vody z verejného vodovodu, aby napúšťali bazény z vodou z verejného vodovodu pomaly a mimo odberovej špičky (6.00-9.00, 19.00-22.00).

Vďaka vyššie uvedeným doporučeniam sa minimalizuje zakalenie vody spôsobené zvýšenou rýchlosťou prúdenia a ostatné problémy s dodávkou pitnej vody.

Za porozumenie ďakujeme!

KOMVak