Oznámenie

Oznamujeme Vám, že z dôvodu prác na investičnej výstavbe mesta Komárna „Kruhový objazd ul. E.B. Lukáča a križovatka ul. Priateľstva“ bude prerušená dodávka pitnej vody,

z dôvodu realizácie preloženia a prepojenia vodovodného potrubia DN 300.

Dňa 16.11. 2022 od 9:00 do 16:00 budú bez dodávky pitnej vody nasledovné ulice, ktoré sú zvýraznené na mape: ul. Sústružnícka, ul. Priateľstva, ul. Mládeže, ul. E.B. Lukáča, časť ul. Mieru. V danej lokalite budú pristavené cisternové vozidlá s pitnou vodou, viď mapa.

Po opätovnom spustení dodávky môže dôjsť k senzorickému zhoršeniu kvality vody.

KOMVak