Výherci výtvarno – umeleckej súťaže “Vážme si vodu”

KOMVaK – Vodárne a kanalizácie mesta Komárna,a.s. Oznamuje výhercov výtvarno – umeleckej súťaže “Vážme si vodu”:

V kategórii 1 – Žiaci MŠ

1. miesto – Tobias Fay Cajigal
2. miesto – Daniel Barkóci
3. miesto – Dorina Juhász

V kategórii 2 – Žiaci 1-4

1. miesto – Csenger Anna
2. miesto – Ivana Pisárová
3. miesto – Maťko Mézes

V kategórii 3 – Žiaci ZŠ Vyšší stupeň

1. miesto – Ema Szászová
2. miesto – Barbara Kékesová
3. miesto – Vontszemü László

Neobmedzená veková kategória

1. miesto – Bálint Vasi
2. miesto – Emöke Szilva
3. miesto – Chiara Marcela Ostružlíková

Výhry Vám budú doručené osobne, zástupcami spoločnosti KOMVaK a.s.,
Ďakujeme Vám za účasť s malou pozornosťou spoločnosti pre včetkých zúčastnených.

KOMVak