Záchod nie je odpadkový kôš

Použité jednorazové rúška a rukavice nepatria do kanalizácie ani do triedeného zberu. Vhoďte ich do plastového vrecka a vyhoďte ich do zmesového komunálneho odpadu.

Žiadame verejnosť, aby nesplachovala vlhčené alebo antiseptické utierky, jednorazové rukavice alebo dokonca rúška – teda produkty, ktoré sú používané na ochranu pred šírením ochorenia COVID-19. Splachovaním týchto predmetov môžete spôsobiť upchatie kanalizácie a zamedziť riadnemu odtoku splaškov v čase, keď je pozornosť upriamená na zvýšenú ochranu zdravia.
Aj naša spoločnosť pracuje na ochrane zdravie svojich pracovníkov a snaží sa ich nevystavovať zbytočnému zdravotnému riziku a touto cestou sa snažíme osloviť verejnosť, aby nepoužívali záchod ako odpadkový kôš.
Spoločne to zvládneme.

KOMVak