Zakalená voda na sídlisku I., II. a v mestskej časti Bene počas víkendu

Počas uplynulého víkendu mali naši odberatelia zakalenú pitnú vodu na odberných miestach na sídlisku I., II. a v mestskej časti Bene. Uvedený jav bol spôsobený našim odberateľom spoločnosťou Rieker na ul. Roľníckej školy, ktorý mal poruchu na vnútro areálovom rozvode pitnej vody. Náhla zmena tlakových pomerov vo vedení spôsobila unášanie usadenín z vedenia, čo malo za dôsledok zakalenú vodu. V súčasnosti naša spoločnosť vykonáva preplachovanie vedení v dotknutej lokalite.
Napriek tomu, že zakalenie vody bolo spôsobené treťou osobou, za vzniknuté nepríjemnosti sa ospravedlňujeme a ubezpečujeme našich odberateľov, že dodávaná pitná voda je zdravotne nezávadná.

KOMVak