Aqua Trenčín

Dňa 12.6.2018 sa zástupcovia technického úseku a generálny riaditeľ KOMVaK a.s. zúčastnili na 22. ročníku medzinárodnej výstavy vodného hospodárstva, hydroenergetiky, ochrany životného prostredia, odpadového hospodárstva a rozvoja miest a obcí AQUA v Trenčíne.
Na výstave AQUA sa každoročne prezentujú popredné firmy zo Slovenska i zo zahraničia, kde sa stretávajú odborníci a vytvára sa priestor pre porovnanie a využitie vystavovaných výrobkov a technológií, materiálového vybavenia, strojov a prístrojov využívaných pri každodenných pracovných úkonoch.
Generálny riaditeľ Mgr. Patrik Ruman sa zúčastnil odborného seminára zameraného na tému Vodovody a kanalizácie s významnými predstaviteľmi Ministerstva životného prostredia SR, Asociácie vodárenských spoločností a Združenia miest a obcí Slovenska.

KOMVak