Karpatská kotlina – ako hospodárska oblasť

V dňoch 14-15.6.2018 sa uskutočnila konferencia zameraná na rôzne podnikateľské stratégie, globálnu hospodársku oblasť ako i rozvoj regiónov v priemyselnej oblasti.
Jednou z dôležitých tém bola aj ochrana životného prostredia, rôzne alternatívne metódy odpadového hospodárstva ako aj udržateľný, cenovo dostupný a rentabilný rozvoj verejných vodovodov a čistenia odpadových vôd. Prednášajúcim bol zástupca Maďarského vodohospodárskeho združenia p. Károly Kovács, ktorý poukázal na problémy ekonomicko-technického charakteru, ak sa zanedbá obnova a rozvoj infraštruktúry vo vodnom hospodárstve, o nastavení cenovej politiky a vyčlenení potrebného podielu (50%) z hodnoty odpisov na obnovu infraštruktúry. Problémom je aj klesajúca tendencia spotreby vody, v Maďarsku je to cca 100 l/os/deň.

KOMVak