August 2021

Čistenie dažďových vpustov za mesiac august 2021

  • Nová ul. – 11 ks
  • Hríbová ul. – 17 ks
  • Tichá – 4 ks
  • Šípková – 4 ks
  • Holubárov – 6 ks
  • Poľovnícka – 6 ks
  • 29. Augusta – 10 ks
KOMVak