September 2021

 Čistenie dažďových vpustov za mesiac september 2021

  • Komenského – 22 ks
  • Malá jarková – 9 ks
  • Zimná – 15 ks
KOMVak