COVID-19

Z dôvodu prevencie pred šírením nákazy koronavírusom administratívna budova KOMVaK-u, vrátane obchodnej kancelárie až do dátumu odvolania od 9. novembra  2021 bude otvorená v obmedzenom režime.

Bezodkladné záležitosti môžete riešiť na nasledujúcich kontaktoch:

Tel.: 035 7731 073, 035 3214 000     
Email:sekretariat@komvak.sk

Obchodná kancelária:

Tel.: 035 7722 277, 0905 231 684
Email:soz@komvak.sk

KOMVak