Január 2022

Čistenie dažďových vpustov za mesiac január 2022

  • Palatínová – 39 ks
  • Komenského – 22 ks
  • Zváračská – 8 ks
KOMVak