Február 2022

Čistenie dažďových vpustov za mesiac február 2022

  • Nám. gen. Klapku – 18 ks
  • Župná – 24 ks
  • Palatínová – 17 ks
  • Eötvösova – 60 ks
KOMVak