KOMVaK významne postúpil

Transparency International Slovakia po štyroch rokoch opäť zostavil Rebríček transparentnosti verejných firiem. Medzi stovkou hodnotených spoločností dosiahli Vodárne a kanalizácie mesta Komárno a.s. (KOMVaK) nadpriemerný výsledok. V roku 2015 sa táto komárňanská firma umiestnila na poslednom mieste.

Transparency International hodnotil celkom 100 štátnych, župných a mestských firiem z celej republiky, vrátane niekoľkých akciových spoločností. Medzinárodná organizácia skúmala 6 rôznych oblastí: hospodárske ukazovatele, komunikáciu s verejnosťou, verejné obstarávania a otázky týkajúce sa majetku, personálne otázky, etické hľadiská, ako aj oblasť dotáciía dobročinnosti. Skrátka: nakoľko je tá ktorá firma transparentná, a nakoľko sa v tejto súvislosti snaží o odbúravanie korupcie.

Z Komárňanského okresu sa do zoznamu dostala jedna spoločnosť, mestská spoločnosť KOMVaK. Vodárne a kanalizácie mesta Komarno poskytuje okrem mesta Komárno pitnú vodu ďalším 15 obciam na juhu okresu. Vďaka novému vedeniu spoločnosti, ktoré nastúpilo do jej čela v roku 2017 významne postúpila, veď kým v roku 2015 sa umiestnila na poslednom mieste rebríčka, v hodnotení za rok 2019 už dosahuje nadpriemerný výsledok: umiestnila sa na 37. mieste s 44-percentným výkonom.

„Rebríček Transparency potvrdzuje naše značné úsilie za uplynulé dva roky.“ – komentoval najnovší zoznam Patrik Ruman, ktorý je generálnym riaditeľom KOMVaK-u od začiatku roku 2017. „Akonáhle sme spoločnosť prinavrátili z okraja krachu a skonsolidovali jej situáciu, začali sme čoraz viac dbať o to, aby bola čo najtransparentnejšia. V tomto trende chceme pokračovať aj v budúcnosti, a našim stanoveným cieľom je v ďalšom hodnotiacom obdobie dosiahnuť ešte lepší výsledok.“ – dodal generálny riaditeľ.

KOMVak