Konferencia „ŽIŤ VEDOMO“

Dňa 24.11.2018 sa zamestnanci spoločnosti KOMVaK – Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s. zúčastnili prvej interaktívnej konferencie o životnom prostredí, zdraví a živote bez odpadu na Slovensku. Cieľom konferencie bolo priblížiť problémy a nájsť riešenia v oblasti životného prostredia, ochrany zdravia a nakladania s odpadmi prostredníctvom ekologického rozhodovania a zodpovedného správania sa k sebe, k okoliu a životu. Je to vedomá cesta pre udržateľný, zdravší život.

Konferencia „ŽIŤ VEDOMO“
KOMVak