Odstávka vody na gen. Klapku v Komárne

KOMVaK a.s. oznamuje, že dňa 21.3.2019, na ul. gen. Klapku budeme odstraňovať poruchu na verejnom vodovode.
Z uvedeného dôvodu, bude na čas nevyhnutný na opravu, prerušená dodávka pitnej vody. Počas odstávky bude zabezpečené cisternové vozidlo s pitnou vodou.
Z uvedeného dôvodu, sa môže vyskytnúť v danej lokalite senzoricky zhoršená kvalita pitnej vody. Napriek senzorickému zhoršeniu kvality, je pitná voda zdravotne nezávadná.

Za pochopenie ďakujeme.

KOMVak