Odstávka vody v mestskej časti Harčáš

Oznamuje, že dňa 7.3.2019 budeme odstraňovať poruchu na verejnom vodovode v mestskej časti Harčáš. V danej lokalite bude zabezpečené cisternové vozidlo s pitnou vodou.
Z uvedeného dôvodu, sa môže vyskytnúť v lokalite senzoricky zhoršená kvalita pitnej vody. Napriek senzorickému zhoršeniu kvality, je pitná voda zdravotne nezávadná.

Za pochopenie ďakujeme.

KOMVak