Odstávka vody – prepoj ul. Á. Jedlíka v Komárne

OZNÁMENIE

KOMVaK, a.s. prevádzkovateľ verejného vodovodu, Vám oznamuje prerušenie dodávky vody z verejného vodovodu, z dôvodu havárie na verejnej časti vodovodu na ul. Á. Jedlíka v Komárne.
Dňa 28.11.2019 od 8:00 hod. do 15:00 hod.
Cisterna s pitnou vodou bude umiestnená na parkovisku Strednej odbornej technickej školy.
Za spôsobené komplikácie sa Vám ospravedlňujeme.
Oprava daného úseku verejného vodovodu je nevyhnutná pre zabezpečenie dodávky pitnej vody.
V prípade akýchkoľvek problémov s dodávkou vody,môžete kontaktovať poruchový dispečing KOMVaK a.s., na telefónnom čísle 0850 777 999.

KOMVak