Odstávka vody v Komárne

KOMVaK, a.s. prevádzkovateľ verejného vodovodu, Vám oznamuje prerušenie dodávky vody z verejného vodovodu, z dôvodu havárie na verejnej časti vodovodu.

  • Rákoczihoč.1-7, 9-15, 17-23, 25-29
  • nám. Kossútha č.15-16-17-18
  • nám. Rozália
  • ul. Vozová
  • ul. Komenského č. 0-2A, 2-18, 20-22
  • ul Jazerná
  • ul. Majstrovská

Dňa 11.12.2019 od 13:00 hod. do 17:00 hod.Cisterna s pitnou vodou bude umiestnená na parkovisku nám.Kossutha a ul. Damjanichova.
Za spôsobené komplikácie sa Vám ospravedlňujeme.
Oprava daného úseku verejného vodovodu je nevyhnutná pre zabezpečenie dodávky pitnej vody.
V prípade akýchkoľvek problémov s dodávkou vody, môžete kontaktovať poruchový dispečing KOMVaK a.s., na telefónnom čísle: 0850 77 999.

KOMVak