Október 2020

 Čistenie dažďových vpustov za mesiac október 2020

 • Selyeho  35ks
 • gen. Klapku  57ks
 • Gy. Berecza  12ks
 • Hríbová  17ks
 • 29. Augusta  10ks
 • M. Urbana 10ks
 • Víťazstva  7ks
 • Baštová  14ks
 • Zlievárenská  17ks
 • J. Péczeliho  10ks
 • J. Szinnyeiho  12ks
 • Komáromi Kacza  31ks
 • Topolová  6ks
 • Skalná  5ks
 • Rovná  2ks
 • Krivá  2ks
 • Konvalinková  2ks
 • Kvetná  1ks
 • Požiarnícka  1ks
 • Tesárska  1ks
 • Stredná  5ks
 • Nová  11ks
 • Tichá  4ks
 • Lipová  8ks
 • Apálská  4ks
 • Bernoláková  4ks
 • Bočná  10ks
KOMVak