November 2020

Čistenie dažďových vpustov za mesiac november 2020

  • Dunajské nábr.  15ks
  • Lehárová  7ks
  • Svätojánska  10ks
  • Valchovnícka  8ks
  • Župná  24ks
  • Školská  2ks
  • Dunajská  4ks
  • Elektrárenská cesta  58ks
  • Hradná  12ks
  • Gombaiho  12ks
KOMVak