Oznámenie

Oznamujeme Vám, že dňa 22.5.2024 v čase od 9:00 do 15:00  bude dočasne prerušený prívod vody z verejného vodovodu, z dôvodu realizácie plánovanej opravy na vodovodnej sieti  v lokalite mesta Komárno – Letecké pole.

Dovoľujeme si požiadať obyvateľov, aby si vo vlastnom záujme v prípade potreby pripravili primerané zásoby vody. Náhradné zásobovanie bude zabezpečené cisternovým vozidlom s pitnou vodou, ktoré budú pristavené na ul.  K.Kacza 37, a ul. Gen.Klapku Reštaurácia Gusto

Po opätovnom spustení dodávky pitnej vody môže dôjsť k senzorickému zhoršeniu kvality vody.

Za znížený komfort bývania, spôsobený prerušením dodávky pitnej vody, sa ospravedlňujeme.

KOMVak