Čistenie dažďových vpustov

Vzhľadom na zhoršené počasie a silné dažde sme operatívne vyčistili množstvo vpustov na nasledovných uliciach:

Budovateľská ul., ul. E. B. Lukáča, ul. Eötvösa, Košická ul., ul. M. R. Štefánika, Pevnostný Rad, Svätoondrejská ul., Špitálska ul., ul. Priateľstva, Vnútorná Okružná ul.

Niektoré sa aj za veľmi krátke obdobie dokážu zaniesť množstvom listov, zeminy alebo kameňov(ako môžete vidieť na fotkách).Napriek našej snahe sa však na niektorých úsekoch v Komárne hromadila voda. Mestské komunikácie spravujeme na základe zmluvy my, avšak štátne úseky, cesty II. a III. triedy vykonáva samosprávny kraj , alebo organizácie ním poverené.Priebežne čistíme viac ako 2500 vpustov, ktoré sa znova a znova upchávajú, najmä po prudkých dažďoch. Ak viete o upchatých vpustoch v Komárne, oznámte nám to na t. č. 035/7722277, alebo 0850 777 999.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *


KOMVak