Výkopové práce v záhradkárskej osade Madzagoš 

KOMVaK a.s. Vám oznamuje, že od dňa 24.10.2022 budú vykonávané výkopové a montážne práce súvisiace s realizáciou prívodu a rozvodu pitnej vody  v lokalite záhradkárska osada Madzagoš.

Žiadame vlastníkov nehnuteľností   o spoluprácu pri zabezpečení stavebného priestoru a o pochopenie v prípade dočasných obmedzení na prístupových cestách k nehnuteľnostiam.

KOMVak