Celoplošná deratizácia verejnej kanalizácie

KOMVaK – Vodárne a kanalizácie mesta Komárno a.s. oznamuje, že v termíne od 30.3.2020 do 03.04.2020 bude vykonaná celoplošná deratizácia verejnej kanalizácie na území mesta Komárno.

UPOZORŇUJEME majiteľov domácich a spoločenských zvierat, aby v čase vykonávania deratizácie zvýšili kontrolu ich pohybu a zabránili kontaktu zvierat s návnadami v okolí kanalizačných šácht.

KOMVak